Veelgestelde vragen

Op deze site hopen we zoveel mogelijk van je vragen te beantwoorden.  Heb je een andere vraag die hier niet tussen staat? Neem dan direct contact op met ons. Wij helpen je graag verder.

Nee, dat is niet nodig. Nadat je hebt gereageerd, nemen wij altijd eerst telefonisch contact met je op, waarbij je kunt aangeven dat je andere vacatures ook interessant vindt. In het persoonlijk gesprek gaan we dieper in op jouw wensen en de mogelijkheden, waardoor mogelijk ook andere kansen aan bod kunnen komen.

Jazeker! Het aanbod van vacatures verandert dagelijks. Als je bij ons bent ingeschreven, benaderen wij jou actief, als er zich een passende vacature voordoet. Voordat we een vacature op de website plaatsen, zullen we eerst de kandidaten benaderen die zich bij ons hebben ingeschreven.

Hoe u gebruikt kunt maken van onze diensten is afhankelijk van uw behoeften, waarover wij graag met u in gesprek gaan. Om goede zorg te verlenen is continuïteit en flexibiliteit van belang. Wij kunnen een actieve rol spelen indien u de behoefte heeft aan flexibele krachten. Of het nu extra mankracht is of tijdelijke vervanging van een teamlid: Wij kunnen u hierin helpen!

Fijn dat je weer beter bent! Geef dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons door, zodat we je weer kunnen inplannen op mooie diensten. Ben je gedeeltelijk beter? Bel ons, zodat we samen de mogelijkheden kunnen doornemen.

Heel vervelend als je ziek bent. Het is erg belangrijk dat je de ziekmelding op de juiste manier meldt:

 1. Geef je ziekmelding zo snel mogelijk door bij je contactpersoon van de opdrachtgever waar je staat ingepland.
 2. Geef je ziekmelding door aan Flo Zorgprofessionals via het nummer: 06 51 70 18 84

Ziekmeldingen worden alleen telefonisch aangenomen en niet via mail en/of whatsapp. Bij geen gehoor spreek je duidelijk de voicemail in. Wij zullen dan telefonisch contact met je opnemen.

Wij begrijpen dat u een medewerker van Flo Zorgprofessionals uiteindelijk graag zelf in dienst wilt nemen. Dit is kosteloos mogelijk na 1040 gewerkte uren via uw organisatie. Indien u de medewerker eerder in dienst wilt nemen, geldt een overnamevergoeding volgens onze Algemene Voorwaarden. De hoogte van de vergoeding rekenen wij graag voor u uit, zodat u zelf de afweging kan maken. Natuurlijk is het van belang dat dit ook aansluit bij de wensen van de desbetreffende medewerker.

Ja, natuurlijk is het toegestaan direct contact op te nemen met de medewerker. Ook wij begrijpen dat dit soms sneller en efficiënter is.

Ja, uiteraard is het toegestaan diensten van de medewerker door te plannen, in samenspraak met hem of haar. Op deze manier kunt u optimaal gebruik maken van deze medewerker. Bovendien merken wij dat de welwillendheid van de medewerker ook groter is aangezien ze sneller weten waar ze ingezet gaan worden. Geeft u in dat geval wel de ingeplande diensten direct aan ons door, om administratieve fouten te voorkomen.

Indien u zzp’ers inzet via Flo Zorgprofessionals beperkt u uw risico’s en wordt de financiële afdeling niet extra belast:

 1. U komt niet voor verrassingen te staan, omdat zzp tarieven inclusief ORT en reiskosten zijn.
 2. Het uurtarief in de zorg is vrijgesteld van btw. Alleen over de servicevergoeding betaalt u btw.
 3. Wij verzorgen de facturatie zodat u nog maar 1 factuur ontvangt voor alle zzp’ers die worden ingezet via Flo Zorgprofessionals.

Na ieder kalenderjaar ontvang je een jaaropgave met een overzicht van je totale (fiscale) loon, premies en belasting.

Na elke salarisverwerking (wekelijks) ontvang je een salarisstrook.

Je wordt per week betaald, je krijgt dan een week na de week die je gewerkt hebt uitbetaald. Over het algemeen vinden de betalingen plaats aan het einde van de week.

Je vakantiegeld wordt uitbetaald bij je salarisbetaling van mei of juni.

Het uurtarief van de zzp’er is afhankelijk van het niveau en de ervaring van de desbetreffende ZZP’er. Dit hangt uiteraard af van uw eigen wensen en eisen bij de vacature.

Het uurtarief van de zzp’er in de zorg is vrijgesteld van btw. Voor de bemiddelingsinspanning door Flo Zorgprofessionals berekenen wij een servicevergoeding per gewerkt uur. Met onze hulp wordt uw administratieve rompslomp tot een minimum beperkt, zijn de belangrijkste zaken geborgd en  wordt u ontzorgd!

Onze bemiddelingsinspanning omvat oa:

 • Werving van de zzp’er
 • Screening van de zzp’er
 • Zorgdragen voor een volledig en actueel dossier met alle noodzakelijke stukken
 • Tariefsonderhandeling met de zzp’er
 • Het plannen van de zzp’er – tenzij u dit liever rechtstreeks afspreekt met de zzp’er
 • Urenverantwoording
 • Volledige administratie
 • Facturatie – indien gewenst ontvangt u slechts een factuur voor alle zzp’ers

 

Het tarief wat u aan ons betaalt is afhankelijk van een aantal factoren. Bel ons gerust zodat we kunnen toelichten wat het tarief voor u zou betekenen!

Wij werken met een omrekenfactor over het bruto uurloon. Uiteraard houden wij ons aan de regels van de cao van uw instelling en passen de inlenersbeloning toe. Het tarief wat hier uit ontstaat is inclusief verschillende kosten en risico’s zoals:

 • wervingskosten;
 • opleidingstijd en scholingskosten;
 • personeels- en salarisadministratiekosten;
 • sociale lasten;
 • doorbetaling bij (langdurig) ziekteverzuim;
 • uitbetaling van transitievergoeding;
 • kosten van inhuur van vervangende medewerkers in geval van ziekteverzuim;
 • ontslagrisico bij niet functioneren of personeelsoverschot en alle bijkomende kosten;
 • risico van langdurige afwezigheid door ziekte of zwangerschap;
 • het risico om een medewerker in vaste dienst te moeten nemen en flexibiliteit te verliezen;
 • bureaumarge voor onze bemiddelings- en planningsactiviteiten.

Indien wij een zzp’er bemiddelen, rekenen wij voor onze bemiddelingsinspanningen een servicevergoeding die bestaat uit een toeslag per uur op het uurtarief van de zzp’er.

Om als zzp’er aan de slag te gaan via Flo Zorgprofessionals vragen wij jou om de volgende stukken aan te leveren:

 • inschrijving KvK nummer
 • btw-vrijstelling of je btw-nummer
 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) – niet ouder dan zes maanden
 • een geldige inschrijving in het BIG-Register (vanaf niveau 4)
 • alle relevante diploma’s
 • bekwaamheidscertificaten
 • kopie polis en betaalbewijs van bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • bewijs van aansluiting bij een erkend geschillencommissie

Daarnaast controleren we uiteraard je identiteitsbewijs.

Voor de verwerking van jouw ziekmelding hebben we onderstaande informatie nodig.

 1. je naam en geboortedatum
 2. het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent
 3. het adres waar je verblijft
 4. is er sprake van een (bedrijfs-)ongeval?
 5. wanneer denk je weer (deels) te kunnen werken?
 6. val je onder een vangnetbepaling?

Het referentieonderzoek is een vast onderdeel van onze selectie.

Privacy voorkeuren

Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie van bepaalde services via uw browser opgeslagen worden, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt u uw privacy voorkeuren wijzigen. Het is vermeldingswaardig dat het blokkeren van sommige soorten cookies uw ervaring op onze website, kan beïnvloeden.

Klik om Google Analytics-trackingcode in/uit te schakelen.
We gebruiken functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert.